.

KONTAKT

Adresa: Makedonska 22/2 11000 Beograd
Tel: 011/3348359
E-mail: office@libero.org.rs
Sajt: libero.org.rs, obuka.virtuelnopostajestvarnost.org

KORISNI LINKOVI

No Hate Speech Movement Saveta Evrope

Preporuke Saveta Evrope za prava dece na internetu

Publikacija Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pedagoško društvo Srbije i UNICEF

Platforma „Pametno i bezbedno – Smart and Safe“, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Digitalno nasilje protiv žena i devojčica, Autonomni ženski centar, Beograd

Istraživanje o nivou svesti o potencijalnim internet rizicima i zloupotrebama među roditeljima dece uzrasta od 8 do 17 godina, Unicef Srbija, 2016

Council of Europe
EYF
UNICEF