.

O OBUCI

U svom dosadašnjem radu Libero je imao prilike da se na preventivnim radionicama promocije tolerancije i borbe protiv digitalnog nasilja sretne sa više od 6000 učenika i učenica srednjih škola širom Srbije. Učesnici/e na radionicama su nas često upućivali na potrebu za većim uključivanjem roditelja i nastavnika/ca radi boljeg i pravovremenog reagovanja na slučajeve digitalnog nasilja.

Upravo zbog toga, u okviru projekta “Virtuelno postaje stvarnost”, podržanog od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, napravljena je obuka koja je namenjena nastavnicima/ama srednjih škola i drugim profesionalcima koji rade sa mladom populacijom. Obuka je razvijena kao podrška mladima, najpre srednjoškolcima, u cilju pravovremenog i adekvatnog delovanja kada do digitalnog nasilja dođe i osnaživanju mladih kako ne bi postali žrtve ili izvršioci digitalnog nasilja. Oni koji su do sada imali prilike da prođu obuku razvili su neke nove i/ili unapredili postojeće kapacitete za pružanje podrške mladima koji su predmet digitalnog nasilja. Nakon sprovedene obuke, nastavnici/e su spremni da budu deo mreže podrške svojim učenicima/ama i tako doprinesu izgradnji neophodnog međugeneracijskog poverenja.

Libero je, takođe, kreirao i sproveo više obuka na temu digitalnog nasilja za različite ciljne grupe. Pored preventivnih radionica za srednjoškolce, treneri/ce Libera su temu digitalnog nasilja predstavili velikom broju radnika centara za socijalni rad, zaposlenima u zdravstvu i predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

OBLASTI I TEME OBUKE

ZNANJA I VEŠTINE KOJA SE STIČU OVOM OBUKOM

  • Razumevanje digitalne komunikacije;

  • Prepoznavanje fenomena digitalnog nasilja;

  • Upoznavanje sa sistemskim pristupom podrške mladima u slučajevima digitalnog nasilja;

  • Upoznavanje sa modelima prevencije i zaštite dece i mladih od digitalnog nasilja.

  • Trening veštine i znanja neophodna za sprovođenje radionica.

KOME JE OBUKA NAMENJENA

Program je namenjen nastavnicima/ama srednjih škola, psiholozima/škinjama i pedagozima/škinjama i drugim stručnim licima koja rade sa srednješkolskom populacijom. Za sprovođenje ovog programa obuke obučeno je 8 nastavnika/ca srednjih škola i 8 omladinskih radnika/ca.
Projekat Virtuelno postaje stvarnost podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Pridružite nam se u stvaranju bezbednog interneta za mlade.

Projekat Virtuelno postaje stvarnost podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Council of Europe
EYF
UNICEF