.

KAKO NASTAVNICI TREBA DA REAGUJU

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pedagoško društvo Srbije i UNICEF su u okviru publikacije Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje dali preporuke za način reagovanja i prijavljivanja digitalnog nasilja:

Shvatite vaše dete ili učenika/cu ozbiljno, slušajte pažljivo i strpljivo;

 • Pronađite odgovarajuće mesto i ostavite dovoljno vremena za razgovor;
 • Pre nego što započnete razgovor, budite u kontaktu sa svojim osećanjima;
 • Imajte na umu da ste vi model ponašanja za dete;
 • Pružite detetu bezuslovnu podršku.

Razlika između tradicionalnog i digitalnog nasilja

Shvatite vaše dete ili učenika/cu ozbiljno, slušajte pažljivo i strpljivo;

 • Pronađite odgovarajuće mesto i ostavite dovoljno vremena za razgovor;
 • Pre nego što započnete razgovor, budite u kontaktu sa svojim osećanjima;
 • Imajte na umu da ste vi model ponašanja za dete;
 • Pružite detetu bezuslovnu podršku.

Više pogledati na 45. strani publikacije Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje

 • Prvi nivo: Uznemiravajuće pozivanje, slanje uznemiravajućih poruka (SMS, MMS).
 • Drugi nivo: Oglašavanje, snimanje i slanje video-snimaka, zloupotreba blogova, foruma i razgovora na četu, snimanje pojedinaca/ki protiv njihove volje, snimanje kamerom nasilnih scena, distribuiranje snimaka i fotografija.
 • Treći nivo: Snimanje nasilnih scena, distribuiranje snimaka i fotografija, dečija pornografija.

Konkretne mere:

 • Recite učeniku/ci da ne odgovara na nasilne, preteće, sumnjive poruke, telefonske pozive;
 • Kažite mu/joj da ne briše poruke ili slike, jer mogu poslužiti kao dokaz;
 • Kontaktirajte vašeg internet provajdera i prijavite mu nasilje;
 • Kontaktirajte školu (roditelji) ili roditelje (zaposleni/e u školi) i informišite ih o tome što se dogodilo, kao i o eventualnim
 • promenama raspoloženja i ponašanja kod deteta;
 • Kontaktirajte policiju ako poruke sadrže pretnje nasiljem, uhođenje, napastvovanje, dečiju pornografiju ili kada prethodni koraci nisu dali rezultate.

Kome prijaviti digitalno nasilje?

 1. Svaki oblik nasilja, pa i digitalno nasilje, prijavljuje se školi: nastavniku/ci i odeljenjskom starešini. U zavisnosti od nivoa nasilja, aktivnosti u vezi sa zaštitom preduzima sam nastavnik/ca i odeljenjski starešina, tim za zaštitu od nasilja, odnosno unutrašnja zaštitna mreža, ili se uključuje spoljašnja zaštitna mreža (ostale ustanove: centar za socijalni rad, policijska uprava, ustanove zdravstvene zaštite).
 2. Obrazovno-vaspitna ustanova je u obavezi da svaki oblik nasilja trećeg nivoa prijavi nadležnoj školskoj upravi u roku od 24 sata.
 3. U okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja funkcioniše SOS telefonska linija. Na broj telefona 0800/200 – 201 može da se prijavi svaki oblik nasilja, pa i digitalno nasilje. Linija radi tokom nastavnih dana od 7:30 do 15:30 časova i namenjena je deci/učenicima, roditeljima, zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja u školi.
 4. Ukoliko imate informacije o seksualnoj zloupotrebi maloletnih lica u pornografske svrhe, seksualnom nasilju na internetu, pedofiliji, kriminalnim onlajn sadržajima, ili ako je maloletna osoba dobijala putem digitalnih uređaja bilo kakav materijal sa eksplicitnim seksualnim sadržajem, obavestite:
  Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, imejl: childprotection@mup.gov.rs, telefon (centrala): 011/2740000;
  Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, adresa: Savska 17a (Palata pravde), imejl: vtk@beograd.vtk.jt.rs, telefon: 011/360-1272; ili, osnovno javno tužilaštvo. Prijava se podnosi na području onog javnog tužilaštva gde se nasilje dogodilo, a spisak adresa osnovnih javnih tužilaštava možete da pronađete na sajtu Besplatna pravna pomoć.
  Javni tužilac je u obavezi da proceni da li postoje elementi krivičnog dela i, u slučaju da postoje, pokrene krivični postupak. Ukoliko tužilac ne ustanovi dokaze krivičnog dela, obaveštava podnosioca tužbe, a oštećeno lice može samostalno da pokrene krivični postupak. Nije potrebno nasilje prijavljivati i policiji i javnom tužilaštvu, jer u slučaju krivičnog dela policija obaveštava javno tužilaštvo i obrnuto.
 5. Net patrola – elektronski mehanizam za anonimnu prijavu nelegalnih sadržaja na internetu (prijave prosleđuju MUP-u). Uklanjaju i sprečavaju dalje širenje materijala koji se tiču seksualne zloupotrebe dece, fizičkih i psihičkih napada na decu, govora mržnje, kao i sadržaje rasističke i ksenofobične prirode i druge neprimerene sadržaje i oblike ponašanja na internetu.
 6. Incest trauma centar – pruža usluge psihološke podrške deci koja su doživela seksualno zlostavljanje, kao i članovima/icama njihovih porodica, imejl: itcentar@eunet.rs, telefon: 011/386-1332.
 7. Sve socijalne mreže svojim korisnicima/ama pružaju mogućnost prijavljivanja nasilja koje se desilo na mreži.

KORISNI LINKOVI

No Hate Speech Movement Saveta Evrope

Preporuke Saveta Evrope za prava dece na internetu

Publikacija Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pedagoško društvo Srbije i UNICEF

Platforma „Pametno i bezbedno – Smart and Safe“, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Digitalno nasilje protiv žena i devojčica, Autonomni ženski centar, Beograd

Istraživanje o nivou svesti o potencijalnim internet rizicima i zloupotrebama među roditeljima dece uzrasta od 8 do 17 godina, Unicef Srbija, 2016

Council of Europe
EYF
UNICEF